Sekretariat

tel./fax. 091 433 58 97
e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl

 

Numery wewnętrzne:

Sekretariat – 0

Szkoła dla dorosłych – 2

Księgowość – 3

Intendent – 4

Kier. Gosp. 5

Wicedyrektorzy - 1