Współpraca z wydziałem biologii US

Umowa Patronacka...

W dniu 23.06.2010 została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Panią Dziekan dr. hab. prof. US Agnieszką Popielą a Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych - XII Liceum Ogólnokształcące Jarosławem Dudą. Celem Patronatu jest wspólne promowanie nauk przyrodniczych i inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą. W ramach umowy uczniowie XII LO będą m.in. uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników wydziału w specjalistycznych laboratoriach uczelni. Umowa jest rozwinięciem już prowadzonej współpracy.