Zarządzenia dyrektora

Standardy Ochrony Małoletnich - SOM

Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich - dokument w załączeniu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora - STANDARDY - dokument w załączeniu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora - POLITYKA - dokument w załączeniu

Załączniki do POLITYKI Ochrony Małoletnich - 16 załączników

 • Załącznik nr 1. Czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Załącznik nr 2. Symptomy krzywdzenia dziecka
 • Załącznik nr 3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem
 • Załącznik nr 4. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi
 • Załącznik nr 5. Karta interwencji
 • Załącznik nr 6. Plan Pomocy Dziecku
 • Załącznik nr 7. Notatka służbowa
 • Załącznik nr 8.  Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
 • Załącznik nr 9. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 • Załącznik nr 10. Zasady ochrony wizerunku dziecka
 • Załącznik nr 11. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
 • Załącznik nr 12. Ankieta (monitorująca)
 • Załącznik nr 13. Regulamin korzystania z Internetu w pracowni komputerowej
 • Załącznik nr 14. Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Sportowych
 • Załącznik nr 15. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół Sportowych
 • Załącznik nr 16. Regulamin korzystania z toalety szkolnej.