Dyrektor i Wicedyrektorzy

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

mgr Jarosław Duda

przyjmuje interesantów w czwartek w godzinach: 11:00 – 12:00 i 15:00 – 16:00

DYŻURY WICEDYREKTORÓW

WICEDYREKTOR

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Magdalena Uchman

ds. dydaktycznych

-----------------

7:45 – 12:00

7:45 – 13:00

-----------------

13:00 – 21:00

Celina Wojtoń

ds. wychowawczych

13:00 – 21:00

12:00 – 17:00

----------------

7:45 – 12:00

----------------

Marcin Steczek

ds. sportu

7:45 -13:00

----------------

13:00- 21:00

12:00 – 17:00

7:45- 13:00