Dyrektor i Wicedyrektorzy

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

mgr Jarosław Duda

przyjmuje interesantów we czwartek w godzinach:

  • 11:00 – 12:00 i 15:00 – 16:00

DYŻURY WICEDYREKTORÓW

WICEDYREKTOR

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Magdalena Uchman

ds. dydaktycznych

 

7:45 – 12:00 

7:45 – 13:00

07:45 - 12:00

13:00 - 21:00

Celina Wojtoń

    ds. wychowawczych

7:45 – 13:00 

12:00 - 17:00

13:00 - 21:00

 

 

Marcin Steczek

            ds. sportu

13:00 - 21:00

 

 

12:00 - 17:00

07:45 - 13:00

Spotkanie dyrektor – wicedyrektorzy: wtorek 09:45