Organizacja

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH

Podział semestrów:

  • SP, LO

Semestr I  od 1.09.2022 r. do 29.01.2023 r. (20 tyg.)

Semestr II od 30.01.2023 r. do 23.06.2023 r. (17 tyg.)

Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2023 r.

  • Klasy IV LO – podział semestrów:

Semestr I od 1.09.2022 r. do 22.12.2022 r. (15 tyg.)

Semestr II od 2.01.2023 r. do 28.04. 2023 r. (15 tyg., bez ferii)

Zakończenie roku szkolnego kl. IV LO – 28.04.2023 r.

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Semestr I od 2.09.2022 r. do 29.01.2023 r. (20 tyg.)

Semestr II od 30.01.2023 r. do 23.06. 2023 r. (17 tyg.)

Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023 r.