Organizacja roku szkolnego

Podział semestrów:

ZSS: SP + LO + SPdD

  • Semestr I  od 1.09.2023 r. do 28.01.2024 r. (17 tyg.)
  • Semestr II od 29.01.2024 do 21.06.2024 r. (18 tyg.)

Zakończenie roku szkolnego - 21.06.2024 r.

Klasy IV LO:

  • Semestr I od 1.09.2023 r. do 28.01.2024r. (17 tyg.)
  • Semestr II od 29.01.2024 r. do 26.04.2024 r. (12 tyg., bez ferii)

Zakończenie roku szkolnego kl. IV LO – 26.04.2024 r.