Organizacja

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH

  • Podział semestrów:

Semestr I  od 1.09.2021 r. do 30.01.2022 r. (19 tyg.)

Semestr II od 14.02.2022 do 25.06.2022 r. (17 tyg.)

Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022 r.

  • Klasy III LO – podział semestrów:

Semestr I od 1.09.2021 r. do 09.01.2022r. (16tyg.)

Semestr II od 10.01.2022 r. do 29.04. 2022 r. (13 tyg., bez ferii)

Zakończenie roku szkolnego kl. III LO – 29.04.2022 r.