Organizacja roku szkolnego

ZSS:SP+ LO (bez kl. IV LO)
Semestr I od 1.09.2022 r. do 29.01.2023 r. (20 tyg.)
Semestr II od 30.01.2023 do 23.06.2023 r. (17 tyg.)
Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2023 r.
 

Klasy IV LO:
Semestr I od 1.09.2022 r. do 22.12.2022 r. (15 tyg.)
Semestr II od 2.01.2023 r. do 28.04. 2023 r. (15 tyg., bez ferii)

Zakończenie roku szkolnego kl. IV LO – 28.04.2023 r.
 

SPdD- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Semestr I od 2.09.2022 r. do 29.01.2023 r. (20 tyg.)
Semestr II od 30.01.2023 r. do 23.06. 2023 r. (17 tyg.)
Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023 r.