Historia szkoły

 

Wyrwane z kalendarium...

Budowę obiektu przy ulicy Małopolskiej 22, rozpoczęto w 1914 roku a zakończono wraz z końcem pierwszej wojny światowej. Budowla ta łączy w sobie cechy modernizmu, klasycyzmu i baroku. Ciężką, masywną bryłę z czerwonej, ceglanej elewacji urozmaica dekoracja ceramiczna.

W budynku tym od października 1922 roku znajdowała się średnia szkoła - żeńska im. "Elisabeth", której ostatnim rektorem był Pan Klenner.

Gmach przy ul. Augusta 22 (Małopolskiej) przetrwał okres zniszczeń wojennych i nalotów bombowych. Po zakończeniu II wojny światowej w budynku przy ul. Małopolskiej powstało V Liceum Ogólnokształcące, które znajdowało się tam do roku 1965.

W dniu 1 września tegoż roku utworzono Szkołę Podstawową Nr 33, której dyrektorem został mgr Marian Kaczmarek. Już w tym okresie szkoła zyskała miano szkoły sportowej, gdzie do czternastego roku życia trenowali gimnastykę sportową i boks członkowie klubów Gwardii, później Spójni i Sparty, aż w końcu Międzyszkolnego Klubu Sportowego. W latach siedemdziesiątych powstają pierwsze klasy sportowe zarówno dziewcząt jak i chłopców.

W roku szkolnym 1974/75 szkole zostało nadane im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej. Pierwsza reorganizacja szkoły nastąpiła w roku 1981, kiedy to z dniem 1 września przy ul. Małopolskiej 22 utworzono Zespół Szkół Podstawowych Nr 1. W skład Zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 33 i Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych.

Kolejna zmiana struktury szkoły nastąpiła w 1 września 1990 roku. Od tego dnia powołano do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, w skład którego weszły: XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 33 i Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych.

Następną zmianę przynosi początek roku szkolnego 1993. W strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 pojawiła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, a Szkole Podstawowej Nr 4 zostało nadane imię Osadników Wojskowych.

Po sześciu latach nastąpiła kolejna zmiana w strukturach ZSO nr 4. W jej skład weszły: Szkoła Podstawowa Nr 33, Gimnazjum Nr 11, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Dorosłych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych zostaje przeniesiona na ul. Chmielewskiego.

W 1999 r. w wyniku reformy szkolnictwa w Zespole utworzono Gimnazjum Nr 11.

1 września 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Sportowych, który w 2006 roku otrzymał im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej.


Obecnym dyrektorem ZSS jest pan mgr Jarosław Duda, a wicedyrektorami: pani mgr Magdalena Uchman – ds. dydaktycznych, pani mgr Celina Wojtoń -  ds. wychowawczych i pan mgr Marcin Steczek – ds. sportu.

Szkoła przez te wszystkie lata zachowała statut szkoły sportowej. Główną dyscypliną uprawianą na terenie ZSS (od szkoły podstawowej do liceum) jest gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna i tenis stołowy. 

2012 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie Polskę reprezentowało aż trzech sportowców i trener związanych bezpośrednio z Zespołem Szkół Sportowych:

  • Marta Pihan – Kulesza - gimnastyka sportowa, absolwentka SP 33, zawodniczka KS „Kusy” Szczecin,

  • Roman Kulesza – gimnastyka sportowa, zawodnik, obecnie trener ZSS i zawodnik KS „Kusy” Szczecin,

  • Małgorzata Wojtyra - kolarstwo , absolwentka SP 33 i GM 11,

  • Jarosław Duda – trener Marty Pihan - Kuleszy, dyrektor ZSS

oraz

  • Damian Zieliński

  • Kamil Kuczyński

– kolarstwo, zawodnicy Klubu PIAST Szczecin